Top Level

Top Level Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc Top Guild Top Gold


Bảng xếp Kill Job
Hạng
Nhân vật
Cấp
EXP
1
EVENT
140
0
2
SSS
105
6
3
SaoPhaiXoan
100
562414226
4
H23
100
562414226
5
Ahhh
100
562414226
6
Phi_Long
100
562414226
7
Z_Minato_Z
100
562414226
8
TONY
100
562414226
9
HungDaiKa
100
562414226
10
H22
100
562414226
11
LoveHy
100
562414226
12
ShopHieuTran
100
562414226
13
ShenLong
100
562414226
14
LamXung
100
562414226
15
_Qualcomm_
100
562414226
16
TuoiThoBaDao
100
562414226
17
BoCap_03
100
562414226
18
Fam_
100
562414226
19
Z_1
100
562414226
20
CaMap22
100
562414226

BEMSRO - MAP 100 Ghots 10s - ONLY ASIA - Free Gift SILK

Online nhận silk 1h/1silk Nhận cả 6ac
👉IP Sever : 14.225.212.104 - Port : 15779
👉Mem Mới inbox FB GM hỗ Trợ !: 0336.400.842 - FB Hanh Trinh Huyen Thoai
GÓI HỖ TRỢ AE Mem Mới Free BAO GỒM :
-ÁC CHÍNH :LEVER 100
-GIÁP SOM D9+7 ĐÃ LKD 2+
-ZING A3 D9+7 ĐÃ LKD 2+
-VK A3 D9+9 ĐÃ LKD 2+
-1 X2 HH, 1NASUN+0
-500SILK, 3.000.000 GOLD
-TEAM FAM : LEVER 96
-GIÁP ZING VŨ KHÍ SOS+0 MAX BLUE CHỈ SỐ OMO.
- Yêu Cầu Nhỏ AE vào Guild Tham Gia Jop Sẽ Nhận Được Hỗ Trợ :D