Top Level

Top Level Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc Top Guild Top Gold


Bảng xếp Kill Job
Hạng
Nhân vật
Cấp
EXP
1
EVENT
140
0
2
SSS
105
6
3
MotGoiMyTom
100
562414226
4
TQP
100
562414226
5
_NhinMaNho_
100
562414226
6
Ahhh
100
452750215
7
NongDan_
100
428592836
8
Tu__Anh
100
352158596
9
_KeHuyDiet_
100
275422684
10
Astral
100
148963668
11
LapChoDienXX
100
66510092
12
NamDepTrai
100
35471105
13
ShenLong
100
11720494
14
Canel
99
1304767269
15
Canabis
99
1248591588
16
MuaLaRung
99
1065842077
17
HieuNghien
99
998273210
18
__TanBia__
99
611069415
19
Hero
99
506237900
20
Coma
99
292857919

BEMSRO - MAP 100 Ghots 10s - ONLY ASIA - Free Gift SILK

Online nhận silk 1h/1silk Nhận cả 6ac
👉IP Sever : 222.255.214.30 - Port : 15779
👉FB GM hỗ Trợ!: 0336.400.842 - FB Hanh Trinh Huyen Thoai
👉Alphatest : 18/12/2022
👉Open : 13h, 25/12/2022
▶️ Giải Thưởng Đua Top : 1IP Nhận 1 Giải
👉Top 1 : 1 Nasun 6 + 1Tile Tùy Tron + 1Pet 2 + 1Pet Nhặt Đồ Vip.
👉Top 2 : 10k silk+1Pet 2 +1 Tên Màu Nhân Vật.
👉Top 3 : 5K Silk + Pet Nhặt Đồ Vip
👉Top 4-10 : 3000 Silk
👻Mỗi IP Chỉ Nhận 1 Giải
▶️ Thông Tin Sơ Bộ :
▶️ Sever free máu mana, lên drop gold khá khoai, đẩy mạnh ae JOP!!
- Item : SOM D9 A1, Nâng Câp theo từng giai đoạn A2 A3 Khi sever 80%
- Giới hạn : 5h xanh - 1h cam
- Ko Bug. Ko Rs time
- Giới hạn : 6 Acc / PC - 8ac IP - 2 Acc Job / 1 PC/ Trade cho phép đi theo
- Hệ thống Mob B4 được di chuyển sang Samarkand ( Giới hạn : Lv 80 Mới Qua Được )
- Quái 90-96
- Giả Kim Thuật 1>3 100% , 3 > 4 80% , 4 >5 50% , 5 > 6 20% , 6 >7 10% , 7 >10 random (Max 10 chưa LKD)
- tỉ lệ đập + nasun : 1> 2 100% , 2 > 3 60% , 3 > 4 50% , 4>5 15% 5>6 Random ( Max 6)