Đăng ký thành viên

Tên tài khoản chỉ được chứa 6 ký tự trở lên thường hoặc ký tự số .

Nếu báo sai Email bạn vui lòng đổi tên tài khoản khác
Thông tin

BEMSRO - MAP 100 Ghots 10s - ONLY ASIA - Free Gift SILK

Online nhận silk 1h/1silk Nhận cả 6ac
👉IP Sever : 222.255.214.30 - Port : 15779
👉FB GM hỗ Trợ!: 0336.400.842 - FB Hanh Trinh Huyen Thoai
👉Alphatest : 18/12/2022
👉Open : 13h, 25/12/2022
▶️ Giải Thưởng Đua Top : 1IP Nhận 1 Giải
👉Top 1 : 1 Nasun 6 + 1Tile Tùy Tron + 1Pet 2 + 1Pet Nhặt Đồ Vip.
👉Top 2 : 10k silk+1Pet 2 +1 Tên Màu Nhân Vật.
👉Top 3 : 5K Silk + Pet Nhặt Đồ Vip
👉Top 4-10 : 3000 Silk
👻Mỗi IP Chỉ Nhận 1 Giải
▶️ Thông Tin Sơ Bộ :
▶️ Sever free máu mana, lên drop gold khá khoai, đẩy mạnh ae JOP!!
- Item : SOM D9 A1, Nâng Câp theo từng giai đoạn A2 A3 Khi sever 80%
- Giới hạn : 5h xanh - 1h cam
- Ko Bug. Ko Rs time
- Giới hạn : 6 Acc / PC - 8ac IP - 2 Acc Job / 1 PC/ Trade cho phép đi theo
- Hệ thống Mob B4 được di chuyển sang Samarkand ( Giới hạn : Lv 80 Mới Qua Được )
- Quái 90-96
- Giả Kim Thuật 1>3 100% , 3 > 4 80% , 4 >5 50% , 5 > 6 20% , 6 >7 10% , 7 >10 random (Max 10 chưa LKD)
- tỉ lệ đập + nasun : 1> 2 100% , 2 > 3 60% , 3 > 4 50% , 4>5 15% 5>6 Random ( Max 6)